Oferta

UX i dostępność

 • audyty użyteczności / UX
 • audyty dostępności
 • audyty WCAG
 • konsultacje
 • analizy i rekomendacje

Badania użytkownika

 • wywiady indywidualne, kontekstowe, grupowe
 • testy użyteczności (user tests)
 • analiza potrzeb (unmet needs analysis)

Kursy, warsztaty, szkolenia

 • UX / użyteczność
 • dostępność (accessibility)
 • niepełnosprawność (disability awareness)
 • potrzeby osób starszych
 • potrzeby osób niedowidzących i niewidomych
 • projektowanie uniwersalne (universal design)
 • badania użytkownika
 • prezentacje UXowe, biznesowe i naukowe
 • wystąpienia publiczne
 • emisja głosu

Szkolenia i wykłady w języku polskim lub angielskim.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close